Opiskelu


Opetusta Psykiatrian kesäkoulussa on kerran viikossa puolen päivän ajan. Seitsemän eri viikkoteemaa ovat psykiatrian erikoisalan eri aihealueilta ja viikoittainen opintokokonaisuus muodostuu teorialuennosta, potilastapauksista sekä ryhmäkeskusteluista ja -tehtävistä.

Luentojen teemoja ovat olleet mm. M1-M3-prosessi, akuuttitilanteet ja päivystäminen psykiatrialla, psykologiset tutkimukset, kuvantaminen ja mittarit, mieliala- ja ahdistuneisuushäiriöt, päihteet sekä psykoosisairaudet. Pyrimme kehittämään luentojen teemoja ja sisältöä vuosittain saamamme palautteen pohjalta.

Psykiatrian kesäkoulun vastuukouluttajana toimii dosentti LT Max Karukivi. Luennoitsijaryhmän muodostavat Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrian ylilääkärit ja erikoislääkärit. Lisäksi luento-osuuksia on myös psykologeillamme sekä sairaanhoitajillamme. 

Vuoden 2018 luennot ohjelmineen voit käydä katsomassa tästä.

Kommentit