Palkkaus

Vuonna 2018: 

Valmis lääkäri: VES:n mukainen palkka + rekrylisä

Läketieteenkandidaattti (4. vuoden opinnot + psykiatrian kurssi hyväksytysti suoritettuna): 3137,53

Amanuenssi: 2480,49

Kommentit