13.12.2016

Mediuutiset palkitsi Kirsi-Maria Haapasalo-Pesun innovatiivisesta työstään satakuntalaisen psykiatrian hyväksi

Mediuutiset julkisti 100 vuoden 2016 terveysalan vaikuttajaa tiistaina 13.12.2016. Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrian vastuualuejohtaja, nuorisopsykiatri Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu sai tunnustuksen toimivista ja innovatiivisista ratkaisuistaan Satakunnan psykiatrialla. Mediuutisten toimitus sijoitti Haapasalo-Pesun listallaan 3. sijalle.

Kirsi-Maria Haapasalo-Pesun aloittaessa nykyisessä tehtävässään psykiatrian vastuualuejohtajana kesällä 2012 lääkärin sijaisia oli kolme, heistäkin yksi vain osan kesää. Lisäksi lähivuosiin ei ollut aloittanut yhtään psykiatriaan erikoistuvaa lääkäriä. Pula lääkäreistä ja heidän sijaisistaan oli ilmeinen. Satakunnan sairaanhoitopiirissä kuten valtakunnallisestikin suurin pula on juuri psykiatrian erikoislääkäreistä. Ilman suuria, osin jopa radikaaleja muutoksia tilanne ei voinut enää korjaantua. -Palkkasin rekrytoijan, jonka vastuulla on psykiatrian lääkärirekrytointi, aloin valmistella ensimmäistä kesäkoulua ja pian tämän jälkeen mukaan tuli maahanmuuttajataustaisten lääkärien rekrytointi, kertaa Haapasalo-Pesu. Hän haluaa korostaa, että uudistaminen on myös tiimityötä: -Uudistustyö ei olisi ollut mahdollista ilman tiimini varauksetonta tukea ja luottamusta. Valmistahan ei vielä ole, vaan työ jatkuu edelleen.
Psykiatrian kesäkoulu on luonut kiinnostusta psykiatriaa ja Satakuntaa kohtaan. Psykiatrian kesäkoulu on ponnistus alan ve­to­voi­man pa­ran­ta­mi­sek­si. Satakunnan sairaanhoitopiiri on vuodesta 2013 lähtien saanut parikymmentä kesäsijaista psykiatrian toimialalle. Kesäkoulu on helpottanut sijaisten saantia paitsi kesällä myös muina vuodenaikoina, sillä kesällä koulutetut opiskelijat ovat tulleet sijaisiksi myös kesän jälkeen. Kesäkoulu on ollut lisäksi kirkastanut Satakunnan psykiatrian työnantajakuvaa, ja sen työnantajamaine on kesäkoulun ansiosta lääketieteen opiskelijoiden keskuudessa erinomainen.
Maahanmuuttajalääkäreiden perehdytysohjelma syntyi satakuntalaisena yhteistyönä. Psykiatriaan erikoistuvia lääkäreitä työskentelee Satakunnan sairaanhoitopiirissä tällä hetkellä 12. Heistä kuusi on maahanmuuttajataustaisia. Sairaanhoitopiirin psykiatrian ja Työhön Satakuntaan -projektin yhteistyönä syntyi vuonna 2013 maahanmuuttajalääkäreille räätälöity perehdytysohjelma, jonka tarkoituksena oli auttaa maahanmuuttajalääkäri uuden työnsä alkuun mahdollisimman nopeasti ja laaja-alaisesti. Tammikuussa 2014 käynnistyi maahanmuuttajalääkäreille suunnattu luentosarja. Koulutuksessa käsiteltiin kliinisen työn aiheiden lisäksi suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää sekä terveydenhuollon lainsäädäntöä. Lisäksi alkoivat säännölliset suomen kielen koulutukset; lääkärit opiskelevat suomea tälläkin hetkellä kerran viikossa Harjavallan sairaalassa.
Nuorisopsykiatrian ylilääkärinä työskennellessään Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu ideoi Nuorten vastaanottoryhmän, jossa perusterveydenhuolto, sosiaalitoimi ja erikoissairaanhoito yhdessä perustivat matalan kynnyksen psykiatrisen vastaanoton 13–22-vuotiaille. Tämä toimintamalli palkittiin Terve-SOS ja Lääkäriliiton laatutunnustuksella. Malli on käytössä myös muualla Suomessa. Haapasalo-Pesun aloitteesta myös perustettiin oma nuorisopsykiatrian yksikkö sijaishuollossa oleville. Yksikkö vastaa sijaishuoltoon muualta kuin Satakunnasta tulleiden nuorten hoidon tarpeisiin.

Mediuutisten juttu: Terveysalan 100 vaikuttajaa: Sinnikäs johtaja tarttui toimeen, kun psykiatripula uhkasi

Satakunnan kansa: Psykiatrian Satakunnan kesäkoulun kehittäjälle merkittävä tunnustus

7.12.2016

Satakunnan kansa 5.12.2016: Tärkeintä on potilaan luottamus paranemiseen

Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrisilla osastoilla on käytössä uusia työvälineitä. Safewards-malli painottaa myönteistä vuorovaikutusta.

Haastateltavana ylilääkäri Teemu Elo, joka on yksi kesäkoulun ohjaajista. Hän työskentelee ns. akuuttiblokin ylilääkärinä ja ohjaa akuuttiosastoilla sekä Tehostetun avohoidon yksikössä työskenteleviä.Haku Satapsykiatrian kesäkouluun vuodelle 2021 auki 14.4.-12.5.2020

Oletko kiinnostunut psykiatriasta? Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrisen sairaanhoidon vastuualue, toisin sanoen Satapsykiatri...