21.9.2017

Psykiatrian erikoisalan vetovoimaa voi parantaa antamalla lääkäreille hyviä kokemuksia alalla työskentelystä


Lääkärin positiivinen kokemus työskentelystä psykiatrialla parantaa erikoisalan vetovoimaa. Tähän tulokseen tuli nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, dosentti Max Karukivi, joka toteutti seurantakyselyn vuoden 2013 psykiatrian kesäkoululaisille. Ensimmäinen lääketieteen opiskelijoille suunnattu Psykiatrian kesäkoulu järjestettiin vuonna 2013. Kysely tavoitti 18 osallistujaa, joista 13 vastasi kyselyyn. Seurantatutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä ja minkälaista vaikutusta Psykiatrian kesäkoululla on valmistuneen lääkärin työskentelyyn tai erikoisalan valintaan.

Kaikki seurantatutkimukseen osallistuneet mainitsivat, että kokemuksena Psykiatrian kesäkoulu oli joko erittäin positiivinen tai positiivinen. Tutkimuksen mukaan tähän positiiviseen kokemukseen vaikutti eniten työssä saatu henkilökohtainen ohjaus. ‒Vaikka tutkimusotos on verrattain pieni, se vahvistaa sen, mitä niin sanotun Y-sukupolven tulosta työelämään on sanottu. Työelämän aloittavat nuoret kaipaavat ja tarvitsevat ohjausta työskentelyynsä, sanoo Karukivi.

Seurantatutkimuksesta kävi selkeästi ilmi, että positiivinen kokemus työskentelystä lisää pitkään epäsuosittujen erikoisalojen joukossa olleen psykiatrian vetovoimaa. Kesäkoulun jälkeen kymmenen vastanneista oli työskennellyt psykiatrialla, joista yhdeksän Satakunnan psykiatrialla. Kaksi lääkäriä erikoistui psykiatriaan ja viisi harkitsi vakavasti psykiatriaa erikoisalana. Satakunnan sairaanhoitopiirin vastuualuejohtaja Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu: ‒Max Karukiven tekemä tutkimus vahvistaa sen, mitä olen mielessäni ajatellut; kesäkoulu saa osallistujat kiinnostumaan psykiatriasta. Osa jatkaa sijaisuuksien tekemistä psykiatrialla, osa alkaa harkita jopa erikoistumista. Mielestäni olemme onnistuneet herättämään kesäkoululaisissa innostuksen psykiatriaa kohtaan ja tehneet erikoisalalla sellaista markkinointityötä, jota mikään muu taho ei ole aiemmin tehnyt.

Psykiatrian osaaminen hyödyttää lääkäriä myös muussa työssä. Lainaus yhden tutkimukseen osallistuneen kesäkoululaisen vastauksesta: ”Kesäkoulun kautta kiinnostuin psykiatriasta. Tällä hetkellä aion kuitenkin suuntautua yleislääketieteeseen, missä myös psykiatrian osaamiselle on tarvetta ja koenkin psykiatriset potilaat terveyskeskuksessa mielenkiintoisiksi ja mukaviksi. Psykiatrialla työskentely on myös opettanut kohtaamaan ja kuuntelemaan erilaisia potilaita ja tekemään parempaa yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa.”


Mikä on Psykiatrian kesäkoulu?
Psykiatrian kesäkoulu on Satakunnan psykiatrian ponnistus alan ve­to­voi­man pa­ran­ta­mi­sek­si. Satakunnan sairaanhoitopiirissä kuten valtakunnallisestikin suurin pula on juuri psykiatrian erikoislääkäreistä. Nuorille lääketieteen opiskelijoille suunnatun Psykiatrian kesäkoulun tarkoituksena on herättää lääketieteen opiskelijoiden kiinnostus psykiatriaa kohtaan. Kesäkoulu on laatuaan ainoa koko Suomessa. Jo perinteeksi muodostunutta Psykiatrian kesäkoulua on järjestetty vuodesta 2013 alkaen.

Psykiatrian kesäkoulu on ohjattu kesätyömahdollisuus psykiatrian toimialueella lääketieteen opiskelijoille. Niin sanotut kesäkandit työskentelevät psykiatrisen erikoissairaanhoidon toimipisteissä Satakunnan alueella. Psykiatrian kesäkoulussa kesäkandit työskentelevät ohjatusti kahden kuukauden ajan. Työskentelyn lisäksi kesäkandeille on viikoittainen koulutus jostain alan teemasta. Kesäkandien oppimista mitataan kyselyillä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Haku Satapsykiatrian kesäkouluun vuodelle 2021 auki 14.4.-12.5.2020

Oletko kiinnostunut psykiatriasta? Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrisen sairaanhoidon vastuualue, toisin sanoen Satapsykiatri...