9.11.2017

Psykiatrian kesäkoulu 2017 sai erinomaista palautetta

Ylilääkäri Max Karukivi kerää vuosittain kesäkoulun osallistujilta palautetta. Kesäkoulun saama palaute on ollut vuosittain tarkasteltunakin erinomaisella  tasolla, sillä kesäkoululaisten antamat arvosanojen keskiarvo  kaikesta toiinnasta alkaa pääsääntöisesti arvosanalla 4 (arvosteluasteikko 1-5). 
Tänä vuonna palaute oli vielä entistäkin parempaa kesäkoululaisten saaman ohjauksen osalta. Ohjaus ja palautteen antaminen ovat kehittyneet, ja palaute ohjauksesta oli kaikkien aikojen parasta. Kesäkoululaiset kokivat saaneensa hyvin palautetta työstään ja ohjaaja oli ollut läsnä tai tavoitettavissa kiitettävästi. Toisin sanoen ohjaajan ja kesäkoululaisen ohjaussuhde on parantunut edellisistä vuosista, sanoo ylilääkäri Karukivi. Max Karukivi on onnistuneesti pitänyt ohjausksen tärkeyttä esillä kesäkoulun järjestelyissä ja ohjaajien palavereissa.

Poimintoja kesäkoulun osallistujien palautteesta:

”Ohjaajani olivat kummatkin erilaisia, mutta huipputyyppejä molemmat, hyviä esimerkkejä meille nuoremmille. Heiltä sain aina apua, kun tarvitsin, ja he antoivat hyödyllisiä neuvoja tulevaisuuteen. Tässä vaiheessa kaikenlainen palaute tuntuu todella arvokkaalta, joten oli hienoa, että aikaa palautekeskusteluille ja askarruttaville kysymyksillee löytyi aina.”
”…täällä Harjavallassa kukaan ei ollut ns. tittelien perään, vaan kaikki vastuualuejohtajasta alkaen olivat valmiita auttamaan, jos tarve vaati. Meitä kandeja kuunneltiin, ja meihin luotettiin.”
”Luento psykologisesta testaamisesta oli erinomainen: erityisesti psykologilta sai uutta tietoa ja näkökulmaa. Ahdistusluentokin oli hyvä ja siitä oli apua.”
”Kesäkoulusta, psykiatriasta ja Satakunnasta jäi erittäin hyvä kokemus, voin suositella :)!”

”Harjavallan psykiatria oli erinomainen paikka aloittaa lääkärin ura: tukea sai aina kun sitä tarvitsi, ilmapiiri oli kannustava ja rento, työkaverit sekä muut kandit olivat mukavia, vastuuta sai sopivasti, palautetta sai pitkin kesää ja koko ajan oppi lisää psykiatriasta, lääkäriydestä, ihmisyydestä ja itsestään.

Haku Satapsykiatrian kesäkouluun vuodelle 2021 auki 14.4.-12.5.2020

Oletko kiinnostunut psykiatriasta? Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrisen sairaanhoidon vastuualue, toisin sanoen Satapsykiatri...