12.12.2017

Suomen Medisiinariliitto valitsi Psykiatrian kesäkoulun vuoden työpaikaksi

Suomen Medisiinariliiton ja Lääkäriliiton toteuttaman opiskelijakyselyn perusteella Satakunnan sairaanhoitopiirin Psykiatrian kesäkoulu on valittu vuoden työpaikaksi. Kyselyssä vuoden työpaikaksi annettiin numeerinen arvio 1‒5 eri aihe-alueista (kokonaisarvosana, perehdytys, palkkaus, työilmapiiri). Psykiatrian kesäkoulun keskiarvo näiden perusteella oli 4,8.
Kyselyyn vastanneilta lääketieteenkandidaateilta pyydettiin lisäksi sanallista arviota. Psykiatrian kesäkoulun saamissa sanallisissa arvioissa toistuivat seuraavat teemat: seniorituki, perehdytys, koulutukset, työilmapiiri ja joustavuus. Erityinen huomio kiinnittyi kahteen seikkaan: saatuun palautteeseen sekä koulutuksen järjestämiseen. Kesätöiden aikana lääketieteenkandidaatit saavat useaan otteeseen kirjallista ja suullista palautetta työskentelystään. Kerran viikossa kandidaateille järjestetään kiinteänä ajankohtana koulutus, johon kaikilla kesäkoululaisilla oli todellinen mahdollisuus myös osallistua.

Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatria on tehnyt vuosien työn työnantajamaineen parantamiseksi ja työnantajakuvan kirkastamiseksi. Esimerkiksi vuonna 2012 aikuispsykiatriaan erikoistuvia lääkäreitä oli viisi. Vuoden 2018 alusta erikoistuvia lääkäreitä aikuispsykiatrialla on yli kolminkertainen määrä (17). Valtakunnallisestikin erikoistuvien lääkärien määrä on Satakunnassa merkittävä, sillä koko Suomen tasolla moni psykiatrinen sairaala kärsii niiden toimintoja lamauttavasta lääkäripulasta. Psykiatrian kesäkoulu on ollut vaikuttamassa mm. siihen, että Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrian lääkäreiden perehdytys ja ohjauskäytännöt ovat parantuneet ja seniorituen organisointi on tullut systemaattiseksi.

Susanna Luontola kävi ojentamassa Vuoden Työpaikka -kunniakirjan 


Mikä on psykiatrian kesäkoulu?

Psykiatrian kesäkoulu on Satakunnan sairaanhoitopiirin ponnistus alan ve­to­voi­man pa­ran­ta­mi­sek­si. Satakunnan sairaanhoitopiirissä kuten valtakunnallisestikin suurin pula on juuri psykiatrian erikoislääkäreistä. Vuodesta 2013 järjestetty nuorille lääketieteen opiskelijoille suunnatun Psykiatrian kesäkoulun tarkoituksena on herättää lääketieteen opiskelijoiden kiinnostus psykiatriaa kohtaan.

Psykiatrian kesäkoulu on ohjattu kesätyömahdollisuus psykiatrian vastuualueella lääketieteen opiskelijoille. Lääketieteenkandidaatit työskentelevät psykiatrisen erikoissairaanhoidon toimipisteissä Harjavallassa, Porissa, Kankaanpäässä ja Raumalla.

Psykiatrian kesäkoulussa kesäkandit työskentelevät ohjatusti kahden kuukauden ajan.  Kesäkoululaiset on jaettu ryhmiin ja kaikille ryhmille on nimetty lääkäri-ohjaaja.  Ohjaajina toimivat psykiatrisen hoidon vastuualueen omat lääkärit. Kesäkandien oppimista mitataan kyselyin ja he saavat työskentelystään palautetta.


Kesä-heinäkuun ajan joka keskiviikkoiltapäivä opiskelijat kokoontuvat koulutukseen. Opiskelu jakautuu yhdeksään eri viikkoteemaan, jotka ovat psykiatrian eri alueilta. Viikoittainen opintokokonaisuus muodostuu teorialuennosta ja potilastapausfoorumista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Haku Satapsykiatrian kesäkouluun vuodelle 2021 auki 14.4.-12.5.2020

Oletko kiinnostunut psykiatriasta? Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrisen sairaanhoidon vastuualue, toisin sanoen Satapsykiatri...